13/01/2022 -

Sống đạo

801
Thánh lễ là trung tâm của đời sống đức tin người Công giáo. Một thánh lễ, tự nó mang lấy những mầu nhiệm của đức tin Công giáo, những ý nghĩa thần học và những mối tương quan giữa người cử hành và người tham dự của phụng vụ và mục vụ... Trong chương trình Sống Đạo của kênh truyền thông Đa Minh hôm nay, chúng tôi  kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của  linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, Giám đốc Học viện Liên dòng nam tại Việt Nam, qua  những câu hỏi mang tính mục vụ nhiều hơn tính thần học, mà quý khán thính giả đã gởi để tìm hiểu về thánh lễ.

 
114.864864865135.135135135250