09/12/2021 -

Sống đạo

552

Kính thưa quý vị,
Đức Giêsu Giáng sinh làm người và thực hiện lời hứa Ơn Cứu Độ nhân loại của Thiên Chúa. Tuy nhiên, mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể không phải là điều dễ hiểu đối với tất cả mọi người, vì nó vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa chứa đựng những mạc khải linh thiêng. Có lẽ vì thế mà nhiều người vẫn không ngừng tìm hiểu về mầu nhiệm này. Chúng tôi đã chuyển một vài câu hỏi liên quan đến mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người đến linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, Giám đốc Học viện Liên dòng nam tại Việt Nam, để nhờ ngài hướng dẫn thêm. Kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của ngài sau đây:

 
114.864864865135.135135135250