03/03/2024 -

Sinh Viên

400
TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
BAN MỤC VỤ SINH VIÊN

THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY

Sứ điệp Mùa Chay năm nay được công bố ngày 1/2/2024 với tựa ­­đề : "Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do". Trong đó, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng nhân loại ngày nay đã đạt đến “các trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người”, nhưng có nguy cơ, nếu không xem xét lại lối sống thì chúng ta sẽ nhượng bộ trước “sự nô lệ” của những thực hành hủy hoại hành tinh và nuôi dưỡng bất bình đẳng. Vậy, Người Trẻ Trong Giáo Hội cần phải làm gì cho Giáo Hội cũng như góp phần cho xã hội ngày nay?
 
Trân trọng kính mời : Quý cha linh hướng, Quý thầy, các lưu xá bạn và toàn thể anh em trong Lưu Học Xá Đa Minh đến tham dự buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay của các Lưu Học Xá Đa Minh.
 
CHỦ ĐỀ : NGƯỜI TRẺ TRONG GIÁO HỘI
 
Vị Giảng Phòng : Lm. Đa Minh Đinh Trí Dũng, OP.
 
Chúng con rất mong được đón tiếp !

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng, O.P.
Đặc Trách Mục vụ Sinh Viên


114.864864865135.135135135250