02/04/2024 -

RIP

699
Kính thưa quý bề trên và anh em,

Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Ông Cố GIUSE ĐINH CÔNG NHAI, Thân phụ fr. Giuse Đinh Tiến Hưng, O.P., Giám đốc Học vụ đã được Chúa gọi về lúc 12g15, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 8g00, thứ Năm, ngày 04 tháng 4 năm 2024 tại Giáo xứ Nỗ Lực, Giáo phận Hưng Hóa.


Kính xin quý bề trên và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Giuse.

Con xin chân thành cảm ơn quý bề trên và anh em.

Kính báo,

Giuse Vũ An Tôn, O.P.
Thư ký

114.864864865135.135135135250