23/03/2024 -

RIP

3111
Kính thưa quý bề trên và anh em,
Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Người cha anh của chúng ta
Linh mục Giuse ĐẶNG CHI SAN, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 23/03/2024
tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà, Đồng Nai.


Kính xin quý bề trên và anh em hiệp ý cầu nguyện.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.

Kính báo,
Giuse Vũ An Tôn, O.P.
Thư ký
Kỷ niệm với các cha đã ra đi : Giuse Đặng Chí San, Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao và Giuse Lê Hoàng Thuỵ trên WĐMVỀ NGUỒN


114.864864865135.135135135250