16/04/2024 -

RIP

658
Kính thưa quý bề trên và anh em,

Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO, Thân mẫu Phó tế Giuse Lê Minh Hải, O.P. (đang giúp mục vụ tại Giáo xứ Phước Bình, Long Thành) đã được Chúa gọi về lúc 18g30 ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 5g00 thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024, Thánh đường Giáo xứ Rú Đất, Giáo hạt Bảo Nham, Giáo phận Vinh.


Kính xin quý bề trên và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria.

Con xin chân thành cảm ơn quý bề trên và anh em.

Kính báo,

Giuse Vũ An Tôn, O.P.
Thư ký
114.864864865135.135135135250