19/04/2024 -

RIP

6354
Kính thưa quý bề trên và anh em,

Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:


Người anh em của chúng ta, Linh mục Phanxicô de Sales Lê Văn La Vinh, O.P. đã an nghỉ trong Chúa lúc 15g20 thứ Năm, ngày 18/04/2024, tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà, Đồng Nai.

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 15g30 ngày 20/04/2024 tại Nguyện đường Đền thánh Máctinô, Biên Hoà.


Kính xin quý bề trên và anh em hiệp ý cầu nguyện.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.


Kính báo,

Giuse Vũ An Tôn, O.P.

Thư ký


114.864864865135.135135135250