02/03/2024 -

RIP

530
Kính thưa quý bề trên và anh em,

Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:
Ông Cố MARTINÔ HỒ LƠI
Thân phụ thầy Giuse Hồ Nhật Tuyến, O.P.
(Sinh viên Thần II, Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp)
đã được Chúa gọi về lúc 13g30 ngày 02 tháng 3 năm 2024.

Thánh lễ An táng cho Ông Cố Martinô
được cử hành vào lúc 05g00 thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2024
tại Thánh đường Giáo xứ Thạch Hà, Giáo hạt Ninh Sơn, Giáo phận Nha Trang
(Thạch Hà, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận).
Kính xin quý bề trên và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Martinô.

Con xin chân thành cảm ơn quý bề trên và anh em.

Kính báo,
Giuse Vũ An Tôn, O.P.
Thư ký

114.864864865135.135135135250