26/02/2024 -

RIP

1927
Kính thưa quý cha và anh em,

Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

 
Linh mục Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, O.P. đã an nghỉ trong Chúa lúc 11g00, thứ Hai ngày 26 tháng 02 năm 2024, tại Tu viện thánh Máctinô, Biên Hoà, Đồng Nai, kết thúc hành trình dương thế với 93 năm làm con Chúa, 72 năm khấn Dòng và 66 năm linh mục.

Thánh lễ an táng cha cố Inhaxiô sẽ được cử hành lúc 08 giờ 30, thứ Năm, ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại Nguyện đường Đền thánh Martinô, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.

Hình ảnh cha cố mừng 70 năm khấn dòng và 64 năm linh mục nhân dịp tĩnh tâm Tỉnh dòng năm 2022

114.864864865135.135135135250