16/05/2023 -

RIP

3036
Kính thưa quý cộng đoàn, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam xin kính báo:
 
Linh mục Giuse NGUYỄN ĐỨC HÒA, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa lúc 05g30 thứ Ba, ngày 16/05/2023
tại Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận, TP. HCM.
 
Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.


114.864864865135.135135135250