06/12/2022 -

RIP

2280
Kính thưa quý cha và anh em,

Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:
Người cha anh của chúng ta

 
Linh mục Giuse ĐINH CHÂU TRÂN, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 11g40 thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022
tại Tu viện Mai Khôi, Quận 3, TP. HCM.
(Xin xem file đính kèm.)

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.
114.864864865135.135135135250