04/09/2022 -

RIP

2072

Kính thưa quý cha và anh em,


Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Người cha anh của chúng ta
Linh mục Đa Minh ĐINH VIẾT TIÊN, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa
lúc 23g45 thứ Bảy, ngày 03 tháng 9 năm 2022
tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.

 

 

___________________________


Con xin phép gợi nhớ:
Khi một tu sĩ trong Tỉnh dòng qua đời,
a. Anh em không linh mục tham dự 02 thánh lễ;
b. Anh em linh mục dâng 02 thánh lễ;
c. Tu viện/ Tu xá cử hành 02 thánh lễ.

--

114.864864865135.135135135250