04/09/2023 -

RIP

863
Kính thưa quý cha và anh em,
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

 
BÀ CỐ MARIA ĐỖ THỊ DƯ
Thân mẫu fr. Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, O.P. (Giám đốc Thỉnh viện)
đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 40 ngày 03 tháng 9 năm 2023.
 
Thánh lễ An táng cho Bà Cố Maria
được cử hành vào lúc 5 giờ 15, thứ Tư, ngày 06 tháng 9 năm 2023
tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Mai, Giáo hạt Tân Mai, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria.


114.864864865135.135135135250