Giáo xứ Phước Bình - Xuân Lộc mừng lễ thánh Martinô, Bổn mạng giáo xứ
Giáo xứ Phước Bình - Xuân Lộc mừng lễ thánh Martinô, Bổn mạng giáo xứ

/ 687 / Phước Bình
“Mọi người hãy nối kết những công việc tầm thường hằng ngày với lòng yêu mến Chúa để nên thánh”. Cha Phanxico Xavie Bùi Quang Thảnh, O.P – Bề trên Tu viện Thánh Martino, Hố Nai - đã chia sẻ như trên khi Ngài chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Martino ...