Cha Giuse Võ Viết Cường, OP. nhậm chức chánh xứ giáo xứ Minh Đức - Hạt Thủ Thiêm
Cha Giuse Võ Viết Cường, OP. nhậm chức chánh xứ giáo xứ Minh Đức - Hạt Thủ Thiêm

/ 1650 / Minh Đức
Ngày 18.02.2023, một ngày rất đặc biệt cho Giáo xứ Minh Đức: Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan đón cha tân chánh xứ Giuse Võ Viết Cường, OP. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm xứ diễn ra vào lúc 09h30 tại nhà thờ Minh Đức, do cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường ...
Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Minh Đức - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Minh Đức - Tổng Giáo Phận Sài Gòn
/ 9745 / Minh Đức
WĐM (04 – 05 – 2015): Vào lúc 17g30, ngày 03 - 05 - 2015, tại Giáo xứ Minh Đức, Giáo hạt Thủ Thiêm, TGP. Sài Gòn, Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và công bố văn thư của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm Tân ...