23/03/2024 -

Huynh đoàn Đa Minh

383
Ngày 22/3/2024, Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh cùng cha Đặc trách đã tiếp anh chị em Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Indonesia đến thăm, và học hỏi việc tổ chức và sinh hoạt tông đồ của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam

 
Đoàn Indonesia gồm cha Đặc trách Andrew, hai sơ Đa Minh và mười hai anh chị em giáo dân Đa Minh. Huynh đoàn Đa Minh Indonesia là một huynh đoàn trẻ. Các thừa sai Đa Minh đã đặt chân đến Indonesia từ thế kỷ 16. Trong suốt 3 thế kỷ Indonesia chịu sự bảo hộ của Bồ Đào Nha và sau đó Hà Lan, vì thế Dòng Đa Minh không thể hiện diện ở đây do hiệp ước giữa các quốc gia bảo hộ. Năm 2006 (hoặc có thể sớm hơn 2004 [1]), Dòng Đa Minh trở lại Indonesia với sự hiện diện và hoạt động sứ vụ của các anh em Đa Minh Tỉnh dòng Philippines. Năm 2008, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh đã được thành lập ở Indonesia. Hiện nay, con số thành viên của Huynh đoàn Indonesia vào khoảng 500 thành viên.

Từ nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, đoàn được đón đi thẳng đến thăm nhà bác ái Vĩnh Lộc, nơi chăm sóc cho các cụ già neo đơn. Tại đây, anh chị em giáo dân Đa Minh Indonesia đã được biết đến sự kiên trì và những sáng kiến của anh chị em Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh khi tìm cách phát triển và duy trì cơ sở bác ái này.
Sau khi thăm nhà bác ái Vĩnh Lộc, anh chị em Huynh đoàn bạn được đưa trở về Văn phòng Huynh đoàn Tỉnh để dùng bữa trưa huynh đệ ngay trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh Dòng.


Sau bữa trưa, anh chị em di chuyển về Đền thánh Martin và được cử hành Giờ kinh Thần vụ cùng anh chị em Huynh Đoàn Giáo phận Xuân Lộc. Buổi nguyện kinh chung và những chia sẻ quý báu sau đó giữa hai Huynh đoàn thực sự ấn tượng và xúc động.Một chị thành viên Huynh đoàn bạn chia sẻ : “Đời Chị có hai lần thấy vô cùng xúc động: lần đầu là lúc được cầu hôn và lần thứ hai là lúc tham dự giờ kinh với Anh chị em Đa Minh Việt Nam”. Sức mạnh của sự cầu nguyện thật lạ lùng! Thật đúng như lời Đức Giêsu dạy “Nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18,20).

Kết thúc chuyến đi bằng việc thăm mộ phần anh em, đặc biệt viếng mộ cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P., vị chứng nhân can đảm đã chết vì Chúa Kitô.


Một ngày gặp gỡ, giao lưu ngắn ngủi, nhưng chắc chắn cả hai bên đã trao cho nhau sự gắn bó huynh đệ và khích lệ nhau sống sứ vụ Đa Minh. Chính Chúa qua thánh Đa Minh đã quy tụ chúng ta với nhau để làm sáng Danh Chúa.
[1] Xem thêm thông tin ở cuối bài này  ASIA/INDONESIA - Dominicans: “Dialogue as a Way of Preaching”
114.864864865135.135135135250