Philippin: Gia Đình Đa Minh Thế Giới Gặp Gỡ  và  Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 800 Năm  Lập Dòng.
Philippin: Gia Đình Đa Minh Thế Giới Gặp Gỡ và Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 800 Năm Lập Dòng.

/ 4380 / Hải Ngoại
Hướng về năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh em Giảng Thuyết (1126–2016), ngày 25/7/2014 gia đình Đa Minh Thế Giới họp mặt và cùng với khu vực châu Á Thái Bình Dương  mừng kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng, được tổ chức tại khu tĩnh ...