21/04/2024 -

Giáo xứ

1249
Vào lúc 07h45, Chúa nhật IV Phục Sinh, ngày 21.04.2024, cha Phụ tá Martino Teresa Nguyễn Trung Du, O.P., đã cử hành Thánh lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, với sự tham dự của các em thiếu nhi, các Trợ uý, Giáo lý viên và quý phụ huynh.

 
Trước Thánh lễ, Cha Phụ tá đã có đôi lời chia sẻ về ơn gọi thánh hiến cho cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi hầu khơi lên lòng yêu mến với ơn gọi thánh hiến. Cha cũng kêu gọi ý thức bổn phận cầu nguyện cho những người đang sống đời thánh hiến. Với các bạn trẻ, Cha Phụ tá cũng ước mong có nhiều em can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi.


Tiếp theo, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào Thánh lễ với ca nhập lễ và đoàn rước.
Ngỏ với cộng đoàn phụng vụ, Cha chủ tế đã nhắn nhủ: Trong ngày lễ Chúa Chiên Lành hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho thiếu nhi và mỗi người chúng ta biết chạy đến cùng Chúa Chiên Lành để được Ngài nuôi dưỡng trên đồng cỏ xanh và nơi nguồn suối mát trong; xin cho có nhiều người đáp lại ơn gọi linh mục và tu sĩ để cộng tác nhiều hơn với Chúa trong việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người.
Sau công bố Tin Mừng, Cha chủ sự, trong bài giảng, đã dẫn dắt các em hiểu được mối tương quan giữa Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành và đoàn chiên là chúng ta. Vị Mục tử mở Cửa dẫn chiên ra, bổ dưỡng chiên nơi đồng cỏ non và suối mát… Sau khi chiên ăn uống thoả thuê, vị Mục tử lại dẫn chiên qua Cửa để vào nghỉ ngơi trong ràn. Vì thế, ai ra vào nơi Cửa Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Cuối cùng, Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện để nhiều bạn trẻ can đảm đáp lại lời mời gọi dấn thân để Giáo hội có nhiều mục tử chăm sóc đoàn chiên của Chúa, đưa các chiên lạc về đàn.

Sau Thánh lễ, các em cùng nhau học giáo lý. Quả thật, Giáo xứ Tân Hiệp hôm nay thật vui. Hy vọng niềm vui thánh thiện này được lan tỏa đến mọi thành phần dân Chúa, và ước mong cho cánh đồng truyền giáo ngày càng có nhiều hơn những thợ gặt lành nghề.
Truyền thông Giáo xứ Tân Hiệp
114.864864865135.135135135250