02/04/2024 -

Giáo xứ

353
Tam nhật Thánh là khoảng thời gian các Kitô hữu được sống, được cử hành cách trọng thể mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Ba ngày thánh này làm nên trọng tâm của cả Năm Phụng vụ. Lần lượt, các Kitô hữu cùng nhau tưởng niệm bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ vào thứ Năm Tuần Thánh; đến chặng đường Thương Khó của Đức Giêsu khi Ngài bị bắt, bị đóng đinh và chịu chết trên cây thập giá vào thứ Sáu Tuần Thánh; và sau cùng là biến cố Phục sinh vinh hiển của Đức Kitô.

Trong bầu khí thánh thiêng của Tam Nhật Thánh, mọi người con của giáo xứ Hòa Thạnh, một giáo xứ vùng biên giới thuộc giáo hạt Tây Ninh, giáo phận Phú Cường, đã sốt sắng cử hành và sống tâm tình của những ngày cực thánh này.

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc ly và Rửa chân.
Thứ Sáu Tuần Thánh: Cử hành cuộc Thương Khó của Đức Giêsu và nghi thức suy tôn Thánh giá.

Thứ Bảy Tuần Thánh: Đi 14 chặng đàng Thánh giá và đêm Canh thức Vượt Qua.''Sau thánh lễ Vọng Phục sinh, ban Bác ái của giáo xứ đã chia sẻ niềm vui Phục sinh đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng những món quà bác ái. Ước mong qua những cử hành Phụng vụ của Tam Nhật Thánh và đặc biệt là niềm vui của Đấng Phục sinh sẽ luôn được lan tỏa và kéo dài đến mọi nơi, mọi ngõ ngách, mọi tâm hồn của những tín hữu vùng Biên.

Ban Truyền thông Giáo xứ Hòa Thạnh
 
114.864864865135.135135135250