10/10/2023 -

Giáo xứ

1242
Vào lúc 09g30, ngày 07/10/2023, tại giáo họ Saloong, Thánh lễ làm phép diện tích đất và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới đã được long trọng cử hành do Đức Giám mục giáo phận Kontum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế.
Hiện diện trong thánh lễ có cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đại diện Hội đồng mục vụ các xứ gần xa, đại diện chính quyền các cấp và đông đảo thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ Sa Loong.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Aloisiô mời cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ và nguyện ước nhân dịp khởi công xây dựng nhà thờ mới, xin Thiên Chúa chúc phúc cho công trình xây dựng và những kế hoạch tốt lành của giáo họ. Ngài cũng lưu ý rằng những gì đẹp ý Thiên Chúa, những điều đó sẽ làm vinh danh Người.
 

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Aloisiô nhấn mạnh nhà thờ là nhà Chúa, là nơi người tín hữu gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau qua các lễ nghi tôn giáo. Ngôi nhà thờ vật chất được làm nên từ những vật liệu vật chất. Ngôi nhà thờ vật chất tượng trưng cho ngôi nhà thờ thiêng liêng là Giáo hội. Mượn lời thánh Phaolô, Đức cha lưu ý rằng, tất cả anh chị em là người nhà của Thiên Chúa, là những chi thể của thân thể nhiệm mầu Chúa Kitô. Nhờ Thần Khí liên kết, chúng ta làm nên Ngôi nhà Thiên Chúa, là Giáo hội. Cuối bài giảng, Đức cha Aloisiô mời gọi mỗi người con của giáo họ Sa Loong phải là mỗi viên gạch tốt, sống liên đới với nhau, hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Tất cả cùng nhau làm việc, cùng vươn lên, góp phần của mình vào việc xây nên ngôi đền thánh của Thiên Chúa ở vùng đất Sa Loong thân yêu này. Và điều quan trọng, đó là anh chị em hãy sống đức tin, đức ái và làm chứng cho Chúa nơi miền đất Sa Loong thân thương. Bởi nếu người tín hữu không sống đạo, thì việc xây nhà thờ như thể trở nên vô nghĩa.

 
Sau bài giảng, Đức cha Aloisiô cử hành nghi thức làm phép diện tích nhà thờ mới và đặt viên đá đầu tiên với lời nguyện xin sự chúc lành của Thiên Chúa cho công trình xây dựng của giáo họ được diễn tiến và hoàn thành trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa; đồng thời, xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng quy tụ nhân danh Người, biết tôn thờ và yêu mến Người. Hình ảnh cộng đoàn giáo họ Sa Loong cùng với muôn người thân yêu từ nhiều miền đất nước hiện diện trong nghi thức làm phép đất và đặt viên đá đầu tiên như mang ý nghĩa cùng hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ.


Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Hà Đăng Hội, OP. đại diện giáo họ, bày tỏ tâm tình tri ân Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chính quyền các cấp và toàn thể cộng đoàn.


Sau thánh lễ, trong niềm vui tạ ơn, giáo họ Sa Loong hân hoan chung vui với Đức cha Aloisiô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đại diện chính quyền các cấp và quý khách trong bữa tiệc thân ái.

 
“Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1 Cr 3,11). Công trình xây dựng Nhà thờ giáo họ Sa Loong được đặt nền móng trên Chúa Giêsu Kitô, vì công trình này được xây dựng nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa thánh hóa, gìn giữ giáo họ Sa Loong và công trình xây dựng của giáo họ trong ân sủng và tình yêu của Người!

BTT giáo họ Sa Loong.
114.864864865135.135135135250