11/05/2024 -

Giảng dạy Xuất bản

1138
Giới thiệu sách mới : THÁNH TÔMA AQUINÔ - DÀNH CHO MỌI NGƯỜI của tác giả Dave Palmer, 244 trang, khổ 13x20cm, bao gồm 30 bài học ngắn gọn và thú vị với các trò sinh hoạt, các hoạt động phiêu lưu ngoài trời dựa trên tác phẩm tổng luận thần học của thánh Tôma Aquinô.

Nguyên tác: St. Thomas Aquinas for everyone, do tác giả tự phát hành tháng 4 năm 2016. Bản dịch Việt Ngữ của Tu sĩ Đa Minh Martin Nguyễn Ngọc Huy, O.P. do Học viện Đa Minh phát hành đầu tháng 5 năm 2024.

Độc giả có thể tìm mua sách tại Thư viện Trung tâm Học vấn Đa Minh hoặc các Nhà sách Công giáo. Các Hội dòng Đa Minh muốn mua số lượng nhiều, xin liên hệ với thầy Giuse Nguyễn Phú Quý qua email : [email protected]
114.864864865135.135135135250