28/03/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

151
"Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng" (Is 53,7). 

Chúng ta có thể “nhìn thấy” một ông Giêsu chịu đau khổ, vác thập giá và bị đóng đinh, nhưng chưa chắc chúng ta đã “gặp được” một Chúa Giêsu, Đấng cứu độ đầy tình yêu. “Nhìn thấy” thì khác với “gặp được”. Người ta có thể “nhìn thấy” thông qua các giác quan hay lời kể lịch sử, nhưng để “gặp được” Chúa, người ta cần bước vào trong sự thinh lặng của Người.

114.864864865135.135135135250