09/02/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

265

 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người lên tiếng dạy họ rằng :

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”

(Bản văn của Nhóm Phiên dịch Các Giờ kinh Phụng vụ)

 

114.864864865135.135135135250