03/05/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

916
Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12)

114.864864865135.135135135250