15/03/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

263
“Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12,23).

Giờ được tôn vinh là giờ Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, giờ vinh quang Thiên Chúa được biểu lộ nơi sự vâng phục của Người đối với thánh ý Chúa Cha.

Chúa Nhật V Mùa Chay - B
Gr 31, 31-34; Hr 5, 7-9; Ga 12, 20-33

114.864864865135.135135135250