23/03/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

261
Liệu có khi nào trong cuộc đời, chúng ta thấy mình giống như dân thành Giêrusalem xưa: tung hô ca ngợi Chúa, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu biết gì về ý định của Người?

114.864864865135.135135135250