05/04/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

425
“Người cho các ông xem tay và cạnh sườn” (Ga 20,20)

... Đức Kitô phục sinh, đã không tỏ mình ra cho các môn đệ trong ánh hào quang sáng láng, nhưng với một thân mình mang thương tích... Mầu nhiệm Phục Sinh không tách rời với mầu nhiệm khổ nạn. Đấng chịu khổ nạn cũng chính là Đấng phục sinh... Chúa cứu độ chúng ta bằng một tình yêu tự huỷ, thể hiện nơi những vết thương của Người... Những vết thương mà đáng ra phải nằm trên thân thể chúng ta...

114.864864865135.135135135250