16/05/2011 -

Đan Viện Đa Minh

1072
Vào hồi 11 giờ sáng  ngày 29-4-2011, Đan viện cử hành nghi thức Trao Áo Dòng và Nhập Tập viện cho chị Maria Phạm thị Minh Hiếu. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP, Bề Trên Đan Viện, đã tới cử hành Thánh Lễ tuyên khấn của chị Maria Elizabeth Lê Thanh Xuân; đồng thời Mừng Kim Khánh Khấn Dòng của Chị Mary Paul Phạm Thị Nhiên.

Thánh Lễ và nghi thức tuyên khấn đã được cử hành thật sốt sắng trong bầu khí ấm áp tại Nguyện Đường nhỏ bé của Đan viện. Sau Thánh Lễ, Cha Bề Trên và Thày Phêrô Nguyễn Doãn Khước đã chia sẻ với chị em trong bữa cơm gia đình thắm tình huynh đệ.

Xin Quí Cha và Anh chị em Gia Đình Đa Minh tiếp tục cầu nguyện cho các chị em được trọn đời trung tín với Chúa trong ơn gọi chiêm niệm Đa Minh.
114.864864865135.135135135250