24/03/2024 -

Đan Viện Đa Minh

861

Ngày 25/03/2014, tại Giáo xứ Ngũ Phúc, Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chủ sự thánh lễ và công bố sắc lệnh thành lập Đan viện nữ Đa Minh đầu tiên tại Việt Nam, với tước hiệu “Đức Maria Chúa Thánh Linh”. Cùng hiện diện trong thánh lễ còn có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục Giáo phận Vinh; cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P., một số Viện Phụ, hơn 50 linh mục và đông đảo khách mời.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. công bố sắc lệnh của Tòa Thánh về việc thành lập Đan viện nữ Đa Minh tại Việt Nam.

Cha chưởng ấn Toà Giám mục Xuân Lộc công bố sắc lệnh thành lập Đan điện nữ Đa Minh Xuân Lộc.

Cha Giám tỉnh công bố văn thư của Cha Bruno Cadoré, O.P., Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh, chỉ định nữ đan sĩ Anna Gioan Nguyễn Thị Hào, OP. làm Đan viện trưởng tiên khởi của Đan viện này (70/13/690 Xuan_Loc_Vietnam).

(Công vụ Tỉnh hội 2015, số 89)

Xem lại Tường thuật Thánh Lễ công bố Sắc lệnh Thành lập Đan Viện Nữ Đa Minh Xuân Lộc114.864864865135.135135135250