15/07/2023 -

Đa Minh Việt Nam

1688
“Để suy ngắm Lời Thiên Chúa trong lòng và cầu nguyện khẩn thiết hơn” (SH 68), Tu viện thánh Vinh Sơn, Cát Đàm đã tổ chức tuần Tĩnh tâm năm từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023.

Tuần Tĩnh tâm được khai mạc vào thứ Hai, ngày 10/7/2023, với giờ kinh Chiều. Sau giờ kinh, cha Giuse Lý Văn Thưởng, Tu viện trưởng, đại diện Tu viện chào đón sự hiện diện trân quý của cha giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, dù bận rộn với sứ vụ giảng thuyết nhiều nơi, nhưng vẫn dành thời gian đến giảng tĩnh tâm cho Tu viện. 

HƯỚNG TỚI NIỀM VUI, theo lời mời gọi của Đức thánh cha Phanxicô, là chủ đề của Tuần tĩnh tâm.

Niềm vui của mỗi ngày tĩnh tâm khời đầu bằng giờ kinh Sáng và kinh Sách. Đó chính là niềm vui hướng về Chúa, như tác giả Thánh vịnh đã cảm nghiệm : “Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính CHÚA” (Tv 104,34).

Niềm vui ấy được tiếp nối trong 8 đề tài quen thuộc, theo lời gọi của Đức thánh cha Phanxicô, với cái nhìn mới mẻ cha giảng phòng, được chia sẻ trong suốt tuần Tĩnh tâm :
  1. Niềm vui làm con
  2. Niềm vui bạn hữu
  3. Niềm vui có tội
  4. Niềm vui của người nghèo
  5. Niềm vui được chọn
  6. Niềm vui trong lòng Hội Thánh
  7. Niềm vui đời cộng đoàn
  8. Niềm vui loan báo Tin Mừng
Các buổi sáng tuần tĩnh tâm, sau khi nghe cha giảng phòng chia sẻ về những niềm vui, theo lời mời gọi của Đức thánh cha Phanxicô, cộng đoàn Tu viện tiếp tục hướng về niềm hy vọng vĩnh cửu qua việc cử hành Thánh Lễ, để được Lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng, hầu có thể đem niềm vui của Tin Mừng đến cho nhiều người, cùng nhau loan truyền Chúa đã chịu chết và sống lại, cho tới khi Chúa đến, để khơi dậy niềm vui và niềm hy vọng phục sinh cho thế giới.

Đặc biệt, sáng thứ Năm, ngày 13/7/2023, sau giờ kinh Sách và kinh Sáng, cha giảng phòng cùng với anh em Tu viện ra viếng nghĩa trang, nơi an nghỉ của nhiều bậc tiền bối Đa Minh Tây Ban Nha, những người đã đem Niềm Vui Tin Mừng đến các giáo phận Dòng, và cuối cùng đã an nghỉ tại đất thánh Giáo xứ thánh Vinh Sơn, Cát Đàm. 

Các buổi chiều của tuần tĩnh tâm, cha giảng phòng tiếp tục các bài chia sẻ hướng tới niềm vui theo lời gọi của Đức thánh cha Phanxicô. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau suy gẫm các niềm vui Tin Mừng qua các Mầu nhiệm kinh Mân Côi, gia sản của Dòng, cùng với niềm vui quy hướng về Ba Ngôi Cực Thánh trong giờ kinh Chiều.

Các buổi Tĩnh tâm được kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể và kinh Tối. Cộng đoàn cùng nhau tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và suy gẫm những niềm vui Tin Mừng, để cảm nghiệm tình thương diệu kỳ của Chúa, đặc biệt là “niềm vui có tội”, hầu xin ơn tha thứ của Chúa và của anh em, đồng thời biết tha thứ vì mình được thứ tha.

Tuần tĩnh tâm kết thúc vào sáng thứ Bảy, ngày 15/7/2023, với thánh lễ Tạ ơn, mừng kính thánh Bônaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh; đồng thời cầu nguyện cho các Anh chị em ân nhân và thân nhân của Dòng đã qua đời; cách riêng cầu nguyện cho cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Vĩnh, O.P., và thầy Giuse Đỗ Văn Lợi, O.P., nhân ngày giỗ. Sau thánh lễ, cha Tu viện trưởng, đại diện Tu viện, cám ơn cha giảng phòng đã giúp anh em Tu viện tĩnh tâm năm được nhiều thành quả tốt đẹp.

Ước mong rằng những thao thức và mời gọi của Đức thánh cha Phanxicô, qua những bài chia sẻ của cha giảng phòng, sẽ giúp cho anh em “luôn luôn vui mừng trong Chúa” (Pl 4,4), để cùng nhau và cùng với mọi người hướng tới niềm vui : niềm vui được làm con Chúa, niềm vui bạn hữu, của đời tu sĩ,… đặc biệt là niềm vui Tin Mừng, trong đời sống cộng đoàn và thi hành sứ vụ của Dòng.
Cát Đàm, ngày 15/7/2023
Thư ký Tu viện

 
114.864864865135.135135135250