14/12/2023 -

Đa Minh Việt Nam

1511
 Tỉnh hội 2023 đang bước vào những ngày làm việc cuối cùng. Sáng nay, nghị huynh đoàn đã hoàn tất việc bỏ phiếu bản văn của Uỷ ban Quản trị - Uỷ ban cuối cùng trong sáu Uỷ ban.
 

Trao đổi nhanh với một số nghị huynh, chúng tôi biết được cách thức các bản văn được bỏ phiếu, đây chính là nét độc đáo trong việc xét duyệt văn bản Tỉnh hội của Dòng Đa Minh.
- Trước hết, mỗi bản văn được phân thành nhiều đoạn và mỗi đoạn gồm nhiều số. Mỗi đoạn văn sẽ được các nghị huynh bàn thảo, hiệu đính và bỏ phiếu chấp thuận.
Sau khi từng đoạn văn đã được thông qua, nghị huynh đoàn sẽ tiến hành bỏ phiếu chung quyết cho toàn bản văn.
Cuối cùng, giám định đoàn sẽ xem xét và bỏ phiếu một lần nữa cho bản văn của mỗi Uỷ ban và chính thức đưa vào Công vụ Tỉnh hội.

 
 Thiết bị hỗ trợ quá trình bỏ phiếu trong các cuộc họp.
 

Trong phiên làm việc buổi chiều nay, giám định đoàn đã họp để chỉ định các chức vụ trong tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2023 – 2027 và công bố trong cuộc họp khoáng đại lúc 16 giờ. Cũng trong cuộc họp này, các nghị huynh quyết định sẽ bầu 3 vị vào Ban Cố vấn Tỉnh dòng và 2 vị làm Cố vấn dự khuyết. Sau đó, các nghị huynh đề cử một số ứng viên sẽ được bầu cử để tham dự các Tổng hội sắp tới. Việc bầu cử các chức vụ trên sẽ được thực hiện vào sáng mai.
Như thế về cơ bản, Tỉnh hội 2023 đã hoàn thành nhiệm vụ chính yếu của mình là bầu chọn vị giám tỉnh, chỉ định các chức vụ và soạn thảo bản văn Công vụ.
Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ, nên các các nghị huynh có được 30 phút vui chơi thể thao, đi dạo hoặc giải trí.


 
 
Cuối ngày vào lúc 20 giờ, các nghị huynh quy tụ về Nhà Nguyện để chầu Thánh Thể. Sau phần lắng nghe Lời Chúa, vị nghị huynh niên trưởng chia sẻ ít phút với cộng đoàn về tinh thần sám hối và khiêm tốn nhận ra tiếng nói của Thần Khí nơi người anh em.
 
 
Anh em cùng nhau tạ ơn Chúa vì những gì đã đạt được trong suốt những ngày hiệp nghị vừa qua, đồng thời xin Thần Khí ngự đến, canh tân và nối kết anh em để cùng nhau thi hành sứ vụ chung của tỉnh Dòng cách đắc lực và hữu hiệu hơn nữa.
Truyền thông Tỉnh Dòng
 
 
114.864864865135.135135135250