16/12/2023 -

Đa Minh Việt Nam

1928
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Tỉnh hội. Đây cũng là cơ hội cuối để anh em ghi lại những khoảnh khắc hội họp, gặp gỡ nên ngay từ sáng sớm, sau Thánh lễ, anh em đã có một chút thời gian chụp hình chung, hình nhóm làm kỷ yếu Tỉnh hội 2023.

Nguyên buổi sáng và đầu giờ chiều anh em dành để bỏ phiếu chọn các vị Giám định viên, phụ tá Giám định viên và phụ tá Giám tỉnh đi dự tổng hội. Sau đó, Giám định đoàn có cuộc họp riêng để duyệt và bỏ phiếu cho bản văn Công vụ tỉnh hội. Phiên họp kết thúc tốt đẹp vào lúc 17g15.

Lúc 17g45, ngay trước giờ Kinh tối, cha Giám tỉnh cùng Giám định đoàn, trước sự chứng kiến của tất cả các nghị huynh trong nhà nguyện, đã ký Công vụ Tỉnh hội 2023. Sau phần ký nhận, cha Giám tỉnh chia sẻ với anh em, đây là công trình tốn rất nhiều mồ hôi, công khó của tất cả anh em trong suốt 2 tuần qua, nhờ hồng ân Thiên Chúa ban. Tất cả những gì được viết ra, chúng ra xác tín rằng đó là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, và dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Đa Minh và các thánh Dòng... Bản Công vụ quả thật trước hết là nhờ bởi ơn Chúa, đồng thời cũng là những nỗ lực chu đáo từ việc chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức Tỉnh hội, cho đến những nỗ lực nghiêm túc của chính các nghị huynh, các anh em trong ban thư ký, các anh chị lo về phần ẩm thực, và cả các em tập sinh trong việc hỗ trợ các phần việc trong phụng vụ.

Xin tạ ơn Chúa, và xin Chúa cũng chúc lành cho những dự phóng sứ vụ của chúng ta trong bốn năm tới.
Ban Thông tin Tỉnh hội


 
114.864864865135.135135135250