28/03/2023 -

Bác ái xã hội

618

Thực hiện tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum

* Thi công


* Hoàn thiện 

Xin chân thành cảm ơn:

1. Quý cha, quý thầy và quý anh chị em thuộc cộng đoàn Công giáo Việt Nam vùng Evry-Essonnes (Pháp)

2. Cha Giuse Hoàng Văn Hoà, O.P., Tuyên uý cộng đoàn Công giáo Việt Nam vùng Evry-Essonnes (Pháp)

3. Cha Luca Nguyễn Văn Mạnh, chánh xứ Rờ Kơi, giáo phận Kontum

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ

Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250