20/06/2023 -

Bác ái xã hội

674

Thực hiện tại Thác Trà, Chi Lăng, Lạng Sơn

* Hoàn cảnh:* Thi công:

* Hoàn thiện:Xin chân thành tri ân:

1. Quý cha và quý thầy thuộc tu viện thánh Vinh Sơn - Cát Đàm

2. Quý cha đang phục vụ tại Pháp: cha Hoàng Văn Hoà, cha Phêny Ngân Giang và cha Nguyễn Ngọc Huy

3. Sơ Nguyễn Thị Kim Yến, Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp

Đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặt trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250