24/04/2023 -

Bác ái xã hội

823

Thực hiện tại Đơn Dương, Lâm Đồng

* Thi công* Hoàn thiệnXin chân thành cảm ơn:

1. Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Minh Đức, TGP. Sài Gòn

2. Cha Phêrô Phạm An Nhàn, chánh xứ giáo xứ Diom, Gp. Đà Lạt

3. Anh Tân, trưởng ban Bác ái, giáo xứ Diom

đã chung tay góp sức để chúng  tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250