25/05/2024 -

Bác ái xã hội

528

Thực hiện tại: Xóm Bản Lung, Trùng Khánh, Cao Bằng

* Hoàn cảnh

Gia đình chị Hoàng Thị Đôi, sinh năm 1978. Chị Đôi có 1 con trai học lớp 7, chồng chị bị tâm thần thường hay đập phá, đánh đập mọi người nên chị phải xích gửi trong nhà anh em (vì nhà chị không có chỗ). Công việc của chị mỗi ngày là lên núi đi kiếm củi và cây “dèo” bán, thu nhập khoảng 20,000 /ngày nếu bán được.
Căn nhà của chị không phải là nhà, là những cây củi, những đồ phế liệu chị nhặt về dựng lên làm chỗ che mưa nắng cho 2 mẹ con.
 


* Hoàn thiện
 

 
 Xin chân thành tri ân:

1. Cộng đoàn Giáo xứ Minh Đức, TGP. Sài Gòn

2. Cha đặc trách Giáo điểm Trùng Khánh – Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
và các anh em thiện nguyện.

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Giuse Võ Viết Cường, OP., Chánh xứ Gx Minh Đức
Ban BAXH Tỉnh dòng
114.864864865135.135135135250