23/12/2023 -

Bác ái xã hội

471

Thực hiện tại: Buôn Niêng 3, xã El Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

* Thi công

 

* Hoàn thiệnXin chân thành tri ân:

1. Gia đình anh chị Nhân - Hằng, Tp. HCM

2. Thầy Phêrô Hoàng Chiến Thắng, O.P.

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

GIuse Võ Viết Cường, OP.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

114.864864865135.135135135250