24/06/2023 -

Bác ái xã hội

1267


 

Thực hiện tại Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái

* Hoàn  cảnh



* Thi công





* Hoàn thiện

Xin chân thành cảm ơn:
 

1. Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Minh Đức, TGP Sài Gòn

2. Cha Phêrô Nguyễn Đức Chính, O.P., phụ tá giáo xứ Yên Hợp, giáo phận Hưng Hoá

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250