12/05/2023 -

Bác ái xã hội

896

Thực hiện tại Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
 

* Hoàn cảnh* Thi công

* Hoàn thiệnXin chân thành cảm ơn:

1. Các cựu sinh viên, Nhóm sinh viên Công giáo Đăkbla

2. Cha Phêrô Nguyễn Đức Chính, O.P., phụ tá giáo xứ Yên Hợp, giáo phận Hưng Hoá

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250