24/07/2023 -

Bác ái xã hội

532

Thực hiện tại: làng Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.

*Hoàn cảnh

* Thi công

* Hoàn thiệnXin chân thành cảm ơn:

1. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Anh Quốc

2. Cha Phêrô Trần Văn Hướng, O.P., Linh hướng cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Anh Quôc

3. Gia đình

4. Cha Luca Nguyễn Văn Mạnh, O.P., chánh xứ giáo xứ Rờ Kơi

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250