09/02/2024 -

Bác ái xã hội

379

Thực hiện tại, Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái

* Hoàn cảnh:


* Thi công:

* Hoàn thiện:

Xin chân thành cảm ơn:

1. Công ty Hoàng Kim

2. Cha Phêrô Trần Văn Hỷ, OP.

đã chung tay góp sức để chúng con hoàn thành ngôi nhà này.

Tông đồ Tỉnh Dòng
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250