09/02/2024 -

Bác ái xã hội

338

Thực hiện tại Dăk Mót, Plei Kần, Ngọc Hồi, Kontum

* Hoàn cảnh:
* Thi công:

* Hoàn thiện:


 

Xin chân thành cảm ơn:

1. Công ty Hoàng Kim

2. Cha Gioan Ngô Hoàng Phương, O.P.

đã chung tay góp sức để chúng con hoàn thành ngôi nhà này.

Tông đồ Tỉnh Dòng
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250