23/12/2023 -

Bác ái xã hội

454

Thực hiện tại : Ấp Hoà Thạnh, xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

* Hoàn cảnh

 

* Thi công
 

* Hoàn thiện

 

Xin chân thành tri ân:

1. Gia đình anh chị Nhân - Hằng, Tp. HCM

2. Sơ Maria Đặng Thị Thu Hạnh và quý sơ thuộc cộng đoàn Rạch Sỏi - Kiên Giang, Hội dòng nữ Đa Minh Rôsa Lima

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

 

Giuse Võ Viết Cường, OP

Đặc trách Ban Tông Đồ

114.864864865135.135135135250