28/08/2023 -

Bác ái xã hội

468

Thực hiện tại: Tổ 2 thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

* Hoàn cảnh:* Thi công:


* Hoàn thiện:


 

Xin chân thành tri ân:

1. Gia đình chị Anh Thư (Đồng Nai)

2. Sơ Nguyễn Thị Kim Yến, Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp

Đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250