09/08/2023 -

Bác ái xã hội

520

 

Thực hiện tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

* Hoàn cảnh

* Thi công

Hoàn thiện

 

Xin chân thành cảm ơn: 

 

1. Gia đình chị Anh Thư (Đồng Nai)

 

2. Sơ Anna Trần Thị Chung, Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này. 

 

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

 

114.864864865135.135135135250