21/07/2023 -

Bác ái xã hội

423

Thực hiện tại: xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.


* Hoàn cảnh

* Thi công* Hoàn thiện

 

Xin chân thành cảm ơn:

1. Gia đình chị Thu Trang (Đồng Nai)

2. Cha Phêrô Trần Văn Thơ, O.P., chánh xứ giáo xứ Thiên Ân

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250