18/07/2023 -

Bác ái xã hội

479

Thực hiện tại Buôn Niêng 2, xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

* Hoàn cảnh:

* Thi công:


* Hoàn thiện
Xin chân thành cảm ơn:

1. Gia đình chị Thu Trang (Đồng Nai)

2. Thầy Phêrô Hoàng Chiến Thắng, O.P.

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng
Giuse Võ Viết Cường, OP

114.864864865135.135135135250