27/03/2024 -

Bác ái xã hội

250
Ngày 24/3, hoà cùng tâm tình của Giáo Hội trong Mùa Chay thánh này, Hoa Lúa Charity, thay mặt cho các vị hảo tâm, thực hiện việc chia sẻ yêu thương đến 65 hộ gia đình khó khăn trong khu vực gần Tu xá Đa Minh, Cần Thơ.

Để việc chia sẻ này đến đúng người, đúng hoàn cảnh, Hoa Lúa đã đi thăm hỏi trước từng gia đình, rồi về lên danh sách và mời đại diện gia đình đến nhận quà.


Thay lời bà con, chúng con xin tri ân Ban Bác ái Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và một vài ân nhân khác đã quảng đại ủng hộ bà con những nhu yếu phẩm này, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế rất eo hẹp. Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu cùng thánh Martino ban muôn ơn lành cho quý vị, cách đặc biệt trong Tuần Thánh này.

Ts. Dom. Mart. Nguyen Si Luu, O.P.
114.864864865135.135135135250