25/12/2021 -

Anh em Đa Minh

1212

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em...”

Ga 20,21

Chúa Cha sai Con của mình

- Bé nhỏ, yếu đuối, mong manh, không quyền bính, để chúng ta có thể hiểu, đón nhận và yêu mến Người.

Chúa Con sai chúng ta, trở nên giống như Người.

Để chúng ta có thể hiểu, đón nhận và yêu thương người khác.

Lễ Giáng sinh là một sự sai đi.

Chúng ta được sai đi, để công bố:

“điều chúng ta đã nghe,

điều chúng ta đã thấy tận mắt,

điều chúng ta đã chiêm ngưỡng,

và tay chúng ta đã chạm đến,

đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1).

Mến chúc anh chị em và tất cả những người thân yêu một mùa Giáng sinh an lành!

Tu sĩ Gerard Francisco Timoner III, OP

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT

MAGISTER ORDINIS PRAEDICATORUM
 

 

114.864864865135.135135135250