06/09/2017 -

Video

4193


Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu cho 13 thầy tập tại nguyện đường Tu viện - Đền thánh Martinô, Biên Hòa, vào lúc 6 giờ sáng ngày 14/08/2017, do cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa chủ sự.
114.864864865135.135135135250